• Facebook Black Square
  • google-plus-square
  • LinkedIn Black Square
  • YouTube Black Square

© 2014 by imoko Consulting and Shirley Leor. All rights reserved.

תפקידו של הרגש בהצלחתו של העובד

נושא ניהול הרגשות בארגונים הוא נושא חם מאוד באקדמיה בשנתיים האחרונות. לא מעט מאמרים פורסמו בנושא זה לאחרונה. ככל שנושא זה הופך להיות מדובר יותר ויותר באקדמיה, היינו מצפים לראות יותר נוכחות בכנסים והרצאות, וחשיבה בנושא זה של מנכ"לים מובילי ארגונים, ומנהלי משאבי אנוש, אך לא כך הדבר בפועל. בואו נשים על סדר היום את ניהול הרגשות בארגונים. בואו נדבר על הדרך שבה רגשות העובד משפיעים על יעילותו ותפקודו ביומיום שלו. מה נצפה לראות יותר אצל עובד יעיל: רגשות אופטימיים או רגשות פסימיים? האם הרגשות שנצפה מהעובד להרגיש שונים מתפקיד לתפקיד? שונים עפ"י מיקומו בהיררכיה הארגונית? האם ניתן "לשלוט" ברגשות העובד? כלומר, האם נוכל לגרום לעובד להרגיש מה שנרצה שירגיש? על מה עוד משפיעים הרגשות של העובד מלבד יעילותו? עפ