• Facebook Black Square
  • google-plus-square
  • LinkedIn Black Square
  • YouTube Black Square

© 2014 by imoko Consulting and Shirley Leor. All rights reserved.

פיתוח מנהלים - משחק לניהול הרגשות - חדש!!!

אנחנו מונעים מרגש! זו אמנם קביעה חד משמעית, אבל אם תחשבו על זה, ברוב תהליכי קבלת ההחלטות שלנו, הגורם המכריע יהיה 'מה מרגיש לנו נכון'. החל בקניית בית מגורים שכולל מיקום, גודל, כמות האור בדירה, מספר החדרים, בתי הספר והגנים לילדים שבסביבה וכו' (שלכאורה כולם שיקולים שכליים ראציונאליים אך תחשבו כמה רגש יש מאחוריהם), דרך בחירת יעד ליסוע לחו"ל שכולל את מי שנוסע, מקומות שאותם נרצה לראות, חוויות ששמענו מאחרים שעברו ונרצה גם אנחנו, כן, וגם התקציב שנרצה להשקיע בנסיעה (שוב, החלטות רציונאליות? – כן, אבל.... מלאות רגש) ועד החלטות של קבלת עבודה, או גיוס של אדם לעבוד תחתינו בצוות (שכוללות את הגדרת התפקיד, מי האדם, כישורים קודמים, וכן, גם כסף, אבל – כמה רגש יש בהחלטה כזו? כמנהלים – בחיינו באופן כללי ולא רק ב