מה עוצר אותי בעשייה שלי? // ... על היציאה מהתקיעות בעשיה. (מאמר שני בסדרה)