מי אתה חודש ספטמבר?// - רגשות מעורבים של התרגשות וחששות.....