האם אני צריך לשווק את עצמי? אבל אני שכיר...! // כיצד משפיע עולם הגיוסים החדש עלינו העובדים?