מה הקשר בין ארגונים עסקיים, צבא בפעילות מבצעית ומשפחות, וגם – מה הקשר בין כל אלה לשיטת Agile בפיתוח