האם שאיפות השכירים מוגבלות? // או כיצד קרן ליבוביץ משפיעה על השאיפות שלי?