מי צריך IT כדי לעבוד יעיל יותר? או - למה IT קשור למחוברות העובדים בארגון?