סדנת תקשורת בין-אישית

סדנה שהוזמנה עבור מכללת תל חי, לצוות עובדי המכללה, מטעם מכללת יוזמות

Show More